Czy każda nieruchomość potrzebuje świadectwo energetyczne?

Nie. Świadectwo energetyczne może być sporządzone wyłącznie dla nieruchomości wyposażonej w przynajmniej jedno z wymienionych: źródło ogrzewania, źródło ciepłej wody, klimatyzację, oświetlenie. Ponadto Ustawa przewiduje szereg wyłączeń np. z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są kościoły i obiekty wpisane do rejestru …

Czy jeśli posiadam dokumentację istnieje możliwość zamówienia świadectwa dla innego miasta niż Poznań?

Tak, jeśli posiadają Państwo pełną dokumentację techniczną świadectwo energetyczne możemy sporządzić dla dowolnej lokalizacji niezależnie od województwa i odległości od miasta Poznań. Przyjazd i możliwość inwentaryzacji mieszkań oferujemy zaś wyłącznie w najbliższych okolicach Poznania.

Czy jeśli nie mam planu mieszkania mogę zamówić świadectwo?

Tak, przyjmujemy zlecenia wykonania świadectw energetycznych dla mieszkań i domów niezależnie od posiadanej dokumentacji. Przy braku dokumentacji konieczne jest zamówienie dodatkowej inwentaryzacji nieruchomości (usługi te możliwe tylko do 50 km od miasta Poznań). Inwentaryzacja każdorazowo wiąże się z indywidualną dopłatą.