Czy każda nieruchomość potrzebuje świadectwo energetyczne?

Nie. Świadectwo energetyczne może być sporządzone wyłącznie dla nieruchomości wyposażonej w przynajmniej jedno z wymienionych: źródło ogrzewania, źródło ciepłej wody, klimatyzację, oświetlenie. Ponadto Ustawa przewiduje szereg wyłączeń np. z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są kościoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków. Nie prowadzimy doradztwa w zakresie zwolnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *